Urheilulinjaukset

Yleistä

Valmennuksen linjaus antaa raamit valmentajien ja johtoryhmien toiminnalle arjen kenttätyössä. Jokainen valmentaja ja ikäluokka toimii seuran urheilujohdon antamien linjausten mukaisesti.

Jokaisen Blues-juniorsin toiminnassa mukana oleva sitoutuu noudattamaan Kasainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF), Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) sääntöjä ja ohjeistuksia, sekä toimii esimerkillisenä kasvattajana joka noudattaa Urheilun hyviä eettisiä periaatteita.

Jokainen seuramme valmentaja ja toimihenkilö edustaa seuraa tyylikkäästi kentällä ja sen ulkopuolella.

Kaikessa ihmisten välisessä toiminnassa pohjan luovat avoin ja rehellinen kommunikaatio.

Seurassamme;

 • Ihmisten tulee keskutella toistensa kanssa, ei toisilleen.
 • Autetaan muita valmentajia, toimihenkilöita ja joukkueita.
 • Ongelmatilanteet ratkaistaan ensisijaisesti sisäisesti.
 • Positiivinen ilmapiiri luo turvallisen ja positiivisen toimintaympäristön, sekä positiivisia kokemuksia ja tuloksia.

Lasten ja nuorten kanssa toimiessa jokainen valmentaja ja toimihenkilö käyttäytyy esimerkillisenä roolimallina, sekä kohtelee kaikkia joukkueen jäseniä tasavertaisesti ihmisenä ja urheilijana.

Yhtään urheilijaa ei ole tehty, vaan kasvatettu. Blues Juniorsin tehtävä - yhdessä kodin ja koulun kanssa on kasvattaa lapsia ja nuoria, niin, että intohimoisimmilla, ahkerimmilla ja onnekkkaimmilla olisi mahdollisuus tavoitella unelmiaan jääkiekoilijana.

Urheilu on kovaa työtä, jossa hauskuus syntyy yrittämisestä, oman potentiaalin maksimoimisesta, hyvistä arvoista ja tavoista. Ole kärsivällinen, nauti onnistumisista ja ole valmis myös sietämään pettymyksiä.

C2-A junioreissa toisaalta annetaan halukkaille mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa harrastetasoisessa toiminnassa ja joukkueissa ja toisaalta edustusjoukkueiden toiminnan tavoitteena kasvattaa ammattilaisjääkiekkoilijoita, joissa kummassa tahansa pelaavalla nuorella on hyvät arvot ja moraali kentällä ja sen ulkopuolella.

Valmennusfilosofia

Seuramme valmentajien tehtävä on kehittää pelaajia kokonaisvaltaisesti A) Ihmisenä B) Urheilijana ja C) jääkiekkoilijana.

Tärkeintä on pitkäjänteinen kehittyminen, ei yksittäisten ottelujen, turnausten tai sarjojen voittaminen. Tulos ja status eivät ohjaa toimintaamme.

Arjen laadukas ja pitkäjänteinen työ määrittää tuloksen, joka mitataan viime kädessä A) seuramme kasvattamien ammattilaispelaajien B) lajissa elämänsä ajan mukana olevien ja C) jääkiekkoon positiivisesti suhtautuvien määrällä.

Seuramme valmennus perustuu 1. Urheilija-keskeiseen valmennukseen 2. kansainvälisen huippujääkiekon vaatimuksiin.

E-junioreista alkaen jokainen harjoitus on harjoituskokonaisuus, joka sisältää alkuverryttelyn tai fysiikkaharjoituksen, jääharjoituksen ja loppuverryttelyn.

Toiminnan tavoitteinna on:

 1. Parempia pelaajia
 2. Parempia valmentajia
 3. Parempaa peliä
 4. Kaikkien toimijoiden yhteinen vastuu tavoitteiden saavuttamiseksi
 5. 100 – 10 – 1
  1. 100 lasta kiekkokouluun
  2. 10 Ammattilaispelaajaa/ikäluokka
  3. 1 NHL pelaaja/ikäluokka

Eri ikäluokkavaiheiden ja ikäluokkien tavoitteet on määritelty jäljempänä erikseen.

Valmentajien ja Toimihenkilöiden toiminta

Valmentajat ja toimihenkilöt toimivat lapsille ja nuorille tärkeinä kasvattajina. Blues Junioreissa on ensisijaisen tärkeää toimia hyvänä esimerkkinä niin kentälllä kuin sen ulkopuolellakin.

Valmentajat ja toimihenkilöt kommunikoivat avoimesti ja rehellisesti pelaajien, vanhempien ja sidosryhmien (mm. koulut, SJL) kanssa.

Valmentajan toiminta on suunnitelmallista, positiivista ja innostavaa. Valmentajat ja toimihenkilöt pyrkivät jatkuvasti kehittämään ja kouluttamaan itseään paremmaksi, sekä osallistuvat seuran ja SJL:n koulutuksiin vuosittain.

Valmentajien ja toimihenkilöiden käytös otteluiden ja harjoitusten aikana on pelaajia, tuomareita ja peliä kunnioittavaa.

Koulunkäynti

Seurassamme arvostetaan ahkeraa koulunkäyntiä, ollaan kiinnostuneita sekä tuetaan pelaajien koulunkäyntiä. 51% koulua / 49% jääkiekkoa eli koulunkäynti menee aina urheilun edelle.

Vanhemmissa juniori-ikäluokissa C2-A olennaisena osana on koulunkäynnin ja urheilun yhdistäminen, jolloin nämä kaksi on osattava sovittaa yhteen ja toimittava hyvässä yhteistyössä pelaajien koulujen kanssa.

C1 ikäluokalle järjestetään vuosittain info jatko-opinnoista ja urheilun yhstämisestä yhteistyössä Haukilahden ja Leppävaaran lukioiden, sekä Omnian kanssa.

Seurassamme ei voi pelata yhtään pelaajaa, joka ei ole aktiivisesti 2. asteen opiskelijana (Lukio, ammattiopisto) tai peruskoulun jälkeisessä oppisopimuskoulutuksessa.

Blues-peli

Seuramme peli-identiteetti perustuu vauhdikkaaseen taitopeliin, jossa ”peliväline on vallanväline”. Pelaajille opetetaan jo lapsikiekko vaiheessa yhteistyön ja syöttöpelin merkitys, jotta he oppivat luomaan kentälle jatkuvia 2-1 tilanteita kiekon ympärille. Puolustuspelissä peliväline pyritään voittamaan takaisin oman joukkueen haltuun mahdollisimman nopeasti.

Blues-pelaajan tunnusmerkit kentällä ovat:

 • Korkea työmoraali
 • Nopeat jalat
 • Nopeat kädet
 • Nopea pää

Ikäkausivaiheiden Painopisteet

LAPSIKIEKON INNOSTAMISVAIHE

LAPSIKIEKON VALMISTAVA VAIHE

HUIPULLE TÄHTÄÄVÄ VAIHE

Ikäluokat

Kiekkokoulu ja leijonaliiga

E2-D1

C2-A

Toiminnan painopisteet

Innostuminen ja lajiin rakastuminen

Joukkuepelaajaksi kasvaminen

Huippu-urheilijaksi kehittyminen

Johtaminen

Positiivisuus, innostaminen, empatia

Ohjattu oivaltaminen

Urheilijakeskeinen valmennus

Henkiset ominaisuudet

Ohjeiden kuuntelu, käytös ja ahkeruus

Epäonnistumisten ja pettymysten sietäminen, muiden kannustaminen

Johtajuus, sisäinen motivaatio, arvot ja moraali jäällä

Fyysiset ominaisuudet

Nopeus, Ketteryys, tasapaino, koordinaatio

Aerobinen kestävyys, liikkuvuus, kehonhallinta

Voima – Nopeus, Anaerobinen kestävyys

Tekniset taidot

Peliasento, luistelu

Luistelu kiekolla/ilman
Syöttäminen, laukaus

Peliluistelu, Syöttäminen, laukaus

Pelitaidot

Pelin säännöt, suunta ja tavoite

Pelitilanneroolit, 2-3 pelaajan yhteistyö, Ratkaisujen tuottaminen

Pelipaikkakohtaiset pelitaidot

Joukkuepelaaminen ja pelikäsitys

Peliväline on vallan väline, pelataan yhdessä

Peliväline on vallan väline, suunnanmuutos

Peliväline on vallan väline, viisikon yhteistyö

Valmennuksen johtaminen

Junioripäällikkö

Valmennuspäällikkö ikäluokkien vastuuvalmentajat

Valmennuspäällikkö, ikäluokkien päätoimiset valmentajat, oto-valmentajat

Ikäluokkakohtaiset tavoitteet

Ikäluokkakohtaiset tavoitteet on luotu tukemaan ja selkeyttämään toimintaa eri ikäluokissa, jotta kehittyminen ihmisenä, urheilijana ja jääkiekkoilijana olisi progressiivisempaa, sekä optimaalisempaa ottaen huomioon lasten ja nuorten henkiset ja fyysiset kehitysvaiheet.

Nuoremmissa ikäluokissa tavoitteet ovat pääosin samat kahden vuoden ajan, Esim. E2 ja E1 jotta varmistetaan riittävä toistomäärä ja yksilöllinen oppimisnopeus.

C2 ikäluokasta alkaen tavoitteet ovat ikäluokkakohtaisia. Toimintatavat ja keinot ovat pääosin yhtenäiset ns. kilpajoukkueiden osalta, jotta seurassa vallitsee ja kehittyy yhtenäinen toimintakulttuuri, joka helpottaa pelaajan kehittymistä ja siirtymistä ikäluokasta toiseen.

Kiekkokoulu - F

Tavoitteet:

 • 100+ lasta vuosittain kiekkokoulussa
 • Jääkiekosta innostuminen ja lajiin rakastuminen
 • G1 ikäluokan perustaminen

Harjoitusmäärät:

 • KK 2 x jää, G 2 x jää + 1 x oheinen, F 2 x jää + 2 x oheinen / viikko
 • Ei ohjattuja kesäharjoituksia
 • Kausi kestää Syyskuusta Huhtikuuhun

Harjoittelun painopisteet:

 • Mahdollisimman tehokas jääajan käyttö, kaikki liikkuu koko jääharjoituksen ajan
 • Luistelun ja jääkiekon perustaitojen oppiminen
 • Leikkien ja pelien kautta oppiminen

TAPA TOIMIA

TYÖKALUT

TOIMINTA

BLUES-PELAAJA

Iloinen, innostunut, yritteliäs, oppii kuuntelemaan ja keskittymään, oppii omatoimisuutta, sietää vastoinkäymisiä ja kasvattaa itseluottamista

Selkeät aikataulut, valmistautuminen, valmentajan kuunteleminen, nauttii pelaamisesta

Tutustu toisiin pelaajiin, Yritä aina parhaasi, ole läsnä ja keskity olennaiseen, urheilulliset elämäntavat, opi esikuvista, harrasta monipuolisesti.

BLUES-JOUKKUE

Innokas, ahkera, esimerkillinen ja hyvä käytöksinen, aktiivinen, sisukas, periksiantamaton ja rohkea.

Muiden huomioiminen ja kannustaminen, kaikki on kavereita ja ketään ei kiusata.

Huolellinen valmistautuminen, joukkuehengen kasvattaminen, off ice jutut, kisat, voidaan puhua voittamisesta.

BLUES-VALMENTAJA

Innostaa, näyttää esimerkkiä, jaksaa hymyillä, ymmärtää lasten maailmaa, hallitsee ryhmää, suunnitelmallinen, kouluttautuu

Harjoitusten läpikäyminen ennen harjoitusta, pelisääntökeskustelut pelaajat/vanhemmat, toimihenkilöiden roolitus, monipuoliseen liikuntaan ja muihin lajeihin kannustaminen

Luo arvot, pelisäännöt ja turvallisen toimintaympäristön, vahempien informoint ja toiminnan läpikäynti, kotiläksyt, sanaton viestintä (ilmeet ja eleet)

PELUUTUS

Tasainen kahden kierto, eli joka toinen vaihto/pelaaja

PELAAJAVALINNAT

•Tasoryhmiä ei ole, kaikki halukkaat pääsee mukaan.

•Vanhempaan ikäryhmään voidaan nostaa, mikäli se palvelee pelaajan kehitystä.

E-juniorit

Tavoitteet:

 • Joukkuepelaajaksi kasvaminen
 • Luistelutaidon kehittäminen
 • Pelin tavoitteiden ja pelitilanneroolien oppiminen

Harjoitusmäärät:

 • 3 x jääharjoitus + 2 x oheisharjoitus / viikko
 • Ei ohjattuja kesäharjoituksia
 • Kausi kestää Elokuusta Huhtikuuhun

Harjoittelun painopisteet:

Luistelu ilman kiekkoa 20-25min/harjoitus, pelin opettaminen pienpelien kautta ja kilpailut

TAPA TOIMIA

TYÖKALUT

TOIMINTA

BLUES-PELAAJA

Oma halu oppia ja kehittyä, kiinnostunut lajista, omatoiminen liikkuja, hyvät käytöstavat, urheilullinen, kuuntelee, keskittyy ja uskaltaa pelata.

Vastoinkäymisten sietäminen ja tunnistaminen, sääntöjen noudattaminen, innosta-innostu, itsensä johtaminen

Itsearviointi, itsesäätely, harjoituspäiväkirjan pitäminen, vahvuuksien tunnistaminen, itsensätunteminen (mm. käytösmallit eri tilanteissa)

BLUES-JOUKKUE

Turvallinen kasvuympäristö, halukas harjoittelemaan, kunnioittaa peliä, vastustajaa ja lopputulosta, sisukas ja työteliäs

Ryhmässä toimiminen, seuran arvojen mukainen tapa ja tyyli toimia, Omatoimisuus

Team building, Leirit, kisat, turnaukset, positiivisen ilmapiirin luominen ja kehittäminen

BLUES-VALMENTAJA

Selkeä seuran linjan mukainen toimintasuunnitelma, tapa ja tyyli kunnossa, sitoutunut auttamaan ja kehittämään pelaajia, joukkuetta ja itseään. Mittareita ja tavoitteita urheilijana kasvamiseen

Kouluttautuu, Johtoryhmän yhtenäistäminen ja johtaminen, esimerkillisyyteen ja omatoimisuuteen ohjaaminen,innostaminen ja innostuminen, vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen

Pelaajakeskustelut 2-4 x kaudessa,k uunteleminen ja keskusteleminen, palautteen antaminen, Haasteen/ogelman tunnistaminen ja ratkaiseminen, motivointi / palkitseminen

Vanhempien kouluttaminen

PELUUTUS

Tasainen kolmen kierto, eli joka 3. vaihto, penkki ei lyhene pelin aikana

PELAAJAVALINNAT

•Saman tasoiset pelaavat ja harjoittelevat yhdessä

•Vanhempaan ikäryhmään voidaan nostaa, mikäli se palvelee pelaajan kehitystä.


D-juniorit

Tavoitteet:

 • Joukkuepelaajaksi kasvaminen
 • Luistelutaito kiekollisena
 • 2-3 pelaajan yhteistyö, ratkaisujen tuottaminen

Harjoitusmäärät:

 • D2 3 x jääharjoitus + 3 x oheisharjoitus / viikko
 • D1 3 x jääharjoitus, 1 x aamuharjoitus + 3 x oheisharjoitus/viikko
 • Kesällä 2-4 x fysiikkaharjoitus/viikko
 • Kausi kestää 10kk, kesä ja heinäkuu vapaa joukkueharjoittelusta

Harjoittelun painopisteet:

Luistelu kiekolla/ilman 20-25min/harjoitus, pelin opettaminen pienpelien kautta ja kilpailut

TAPA TOIMIA

TYÖKALUT

TOIMINTA

BLUES-PELAAJA

Oma halu oppia ja kehittyä, kiinnostunut lajista, omatoiminen liikkuja, hyvät käytöstavat, urheilullinen, kuuntelee, keskittyy ja uskaltaa pelata.

Vastoinkäymisten sietäminen ja tunnistaminen, sääntöjen noudattaminen, innosta-innostu, itsensä johtaminen

Itsearviointi, itsesäätely, harjoituspäiväkirjan pitäminen, vahvuuksien tunnistaminen, itsensätunteminen (mm. käytösmallit eri tilanteissa)

BLUES-JOUKKUE

Turvallinen kasvuympäristö, halukas harjoittelemaan, kunnioittaa peliä, vastustajaa ja lopputulosta, sisukas ja työteliäs

Ryhmässä toimiminen, seuran arvojen mukainen tapa ja tyyli toimia, Omatoimisuus

Team building, Leirit, kisat, turnaukset, positiivisen ilmapiirin luominen ja kehittäminen

BLUES-VALMENTAJA

Selkeä seuran linjan mukainen toimintasuunnitelma, tapa ja tyyli kunnossa, sitoutunut auttamaan ja kehittämään pelaajia, joukkuetta ja itseään. Mittareita ja tavoitteita urheilijana kasvamiseen

Kouluttautuu, Johtoryhmän yhtenäistäminen ja johtaminen, esimerkillisyyteen ja omatoimisuuteen ohjaaminen,innostaminen ja innostuminen vuorovaikutustaidot ja niiden kehittäminen

Pelaajakeskustelut 3-5 x kaudessa,k uunteleminen ja keskusteleminen, palautteen antaminen, Haasteen/ongelman tunnistaminen ja ratkaiseminen, motivointi / palkitseminen

Vanhempien kouluttaminen

PELUUTUS

Tasainen kolmen kierto, eli joka 3. vaihto, penkki ei lyhene pelin aikana

PELAAJAVALINNAT

•Saman tasoiset pelaavat ja harjoittelevat yhdessä

•Vanhempaan ikäryhmään voidaan nostaa, mikäli se palvelee pelaajan kehitystä.


C2-juniorit

Tavoitteet:

 • Huippu-urheilijaksi kasvaminen
 • Omistajuus
 • Pelipaikkakohtaisten pelitaitojen kehittäminen
 • 6-8 pelaajaa jatkoon Pohjola-leiriltä

Harjoitusmäärät:

 • 4 x jääharjoitus, 2 x aamuharjoitus + 3 x oheisharjoitus / viikko
 • Kesällä 4-5 x fysiikkaharjoitus/viikko
 • Omatoiminen harjoitusjakso kesäkuun puolivälistä elokuun alkuun

Harjoittelun painopisteet:

Syöttäminen & maalinteko, pelitilanne ja peliharjoitteet

TAPA TOIMIA

TYÖKALUT

TOIMINTA

BLUES-PELAAJA

Urheilullinen, Intohimoinen, Pelirohkea, Omatoiminen, Tavoitteellinen, avoin

Tavoitteiden asettelu, henkinen valmistautuminen, mielikuva, keskittyminen, unelma

Taustakyselyt, Vahvuuksien tunnistaminen, Tavoitteet > ihmisenä, urheilijana ja jääkiekkoilijana kasvuun, pelisuorituksen arviointi

BLUES-JOUKKUE

Sisukas, työteliäs, taisteleva, uhrautuvainen, yhteistyötaitoinen, ilmapiiriltään positiivinen

Säännöt, arvot, tapa ja tyyli toimia, team bulding tehtävät, otteluun valmistautumisrutiinit, unelma

Kokemusten, ajatusten ja tilanteiden arvioiminen yhdessä, Tavoitteiden selkeyttäminen ja määrittely urheilijalähtöisesti, joukkueen tavoite, kilpailut

BLUES-VALMENTAJA

Selkeä seuran linjan mukainen toimintasuunnitelma, säännöt, tapa ja tyyli toimia, johtoryhmän roolitus, mittarit ja tavoitteet urheilijana kasvuun.

Kausiraportti

Johtoryhmän roolitus, kehityskeskustelut, ympäristön hallinta, ilmapiirin luominen, palkitseminen, mentorointi / tukiverkko, unelma

Pelaajakeskustelut 4-6 x kaudessa, haasteen, ongelman tai puutteen tunnistaminen, kuunteleminen ja kysely, palautteen anto ja avoimen vuorovaikutuksella turvallisen ilmapiirin luominen.

PELUUTUS

3-kierto, valmentaja peluuttaa tilanteen mukaan. Kaikki pelaa YV / AV

PELAAJAVALINNAT

•Saman tasoiset pelaavat ja harjoittelevat yhdessä

•Ikäluokan 1-5 kärki pelaa vanhemmassa ikäluokassa


C1-juniorit

Tavoitteet:

Harrastejoukkueissa:

Harrastuksen jatkuminen, pelaamisesta ja harjoittelusta nauttiminen, liikunnallisten elämäntapojen juurruttaminen – elinikäinen jääkiekon ystävä. Mahdollisesti muiden jääkiekon piirissä tapahtuvan toiminnan herättäminen (tuomarointi, valmentaminen jne)

Edustusjoukkueissa:

 • Huippu-urheilijaksi kasvaminen
 • Pelipaikkakohtaisten pelitaitojen kehittäminen
 • 5-6 pelaajaa U16 maajoukkueessa
 • Vähintään 10 pelaajaa seuraavan kauden BSM joukkueeseen.

Harjoitusmäärät:

 • 4 x jääharjoitus, 2 x aamuharjoitus + 3 x oheisharjoitus / viikko
 • Kesällä 5-6 x fysiikkaharjoitus/viikko
 • Omatoiminen harjoitusjakso kesäkuun puolivälistä elokuun alkuun

Harjoittelun painopisteet:

Syöttäminen & maalinteko, pelitilanne ja peliharjoitteet

TAPA TOIMIA

TYÖKALUT

TOIMINTA

BLUES-PELAAJA

Urheilullinen, Intohimoinen, Pelirohkea, Omatoiminen, Tavoitteellinen, avoin

Tavoitteiden asettelu, henkinen valmistautuminen, mielikuva, keskittyminen, unelma

Taustakyselyt, Vahvuuksien tunnistaminen, Tavoitteet > ihmisenä, urheilijana ja jääkiekkoilijana kasvuun, pelisuorituksen arviointi

BLUES-JOUKKUE

Sisukas, työteliäs, taisteleva, uhrautuvainen, yhteistyötaitoinen, ilmapiiriltään positiivinen

Säännöt, arvot, tapa ja tyyli toimia, team bulding tehtävät, otteluun valmistautumisrutiinit, unelma

Kokemusten, ajatusten ja tilanteiden arvioiminen yhdessä, Tavoitteiden selkeyttäminen ja määrittely urheilijalähtöisesti, joukkueen tavoite, kilpailut

BLUES-VALMENTAJA

Selkeä seuran linjan mukainen toimintasuunnitelma, säännöt, tapa ja tyyli toimia, johtoryhmän roolitus, mittarit ja tavoitteet urheilijana kasvuun.

Kausiraportti

Johtoryhmän roolitus, kehityskeskustelut, ympäristön hallinta, ilmapiirin luominen, palkitseminen, mentorointi / tukiverkko, unelma

Pelaajakeskustelut 4-6 x kaudessa, haasteen, ongelman tai puutteen tunnistaminen, kuunteleminen ja kysely, palautteen anto ja avoimen vuorovaikutuksella turvallisen ilmapiirin luominen.

PELUUTUS

3-4 kierto, valmentaja peluuttaa tilanteen mukaan.

PELAAJAVALINNAT

Valmennuspäällikkö, vastuuvalmentajat


B-juniorit

Tavoitteet:

Harrastejoukkueissa:

Harrastuksen jatkuminen, pelaamisesta ja harjoittelusta nauttiminen, liikunnallisten elämäntapojen juurruttaminen – elinikäinen jääkiekon ystävä. Mahdollisesti muiden jääkiekon piirissä tapahtuvan toiminnan herättäminen (tuomarointi, valmentaminen jne)

Edustusjoukkueissa:

 • Huippu-urheilijaksi kasvaminen
 • Pelipaikkakohtaisten pelitaitojen kehittäminen
 • 4-5 pelaajaa U17 maajoukkueessa
 • Vähintään 10 pelaajaa seuraavan kauden ASM joukkueeseen.
 • BAK 5 pelaajaa seuraavan kauden BSM joukkueeseen.

Harjoitusmäärät:

 • 4 x jääharjoitus, 3 x aamuharjoitus + 3 x oheisharjoitus / viikko
 • Kesällä 6-8 x fysiikkaharjoitus/viikko
 • Omatoiminen harjoitusjakso kesäkuun puolivälistä elokuun alkuun

Harjoittelun painopisteet:

Syöttäminen & maalinteko, pelitilanne ja pelitapa

TAPA TOIMIA

TYÖKALUT

TOIMINTA

BLUES-PELAAJA

Urheilullinen, Intohimoinen, Pelirohkea, Omatoiminen, Tavoitteellinen, avoin

Tavoitteiden asettelu, henkinen valmistautuminen, mielikuva, keskittyminen, unelma

Taustakyselyt, Vahvuuksien tunnistaminen, Tavoitteet > ihmisenä, urheilijana ja jääkiekkoilijana kasvuun, pelisuorituksen arviointi

BLUES-JOUKKUE

Sisukas, työteliäs, taisteleva, uhrautuvainen, yhteistyötaitoinen, ilmapiiriltään positiivinen

Säännöt, arvot, tapa ja tyyli toimia, team bulding tehtävät, otteluun valmistautumisrutiinit, unelma

Kokemusten, ajatusten ja tilanteiden arvioiminen yhdessä, Tavoitteiden selkeyttäminen ja määrittely urheilijalähtöisesti, joukkueen tavoite, kilpailut

BLUES-VALMENTAJA

Selkeä seuran linjan mukainen toimintasuunnitelma, säännöt, tapa ja tyyli toimia, johtoryhmän roolitus, mittarit ja tavoitteet urheilijana kasvuun.

Kausiraportti

Johtoryhmän roolitus, kehityskeskustelut, ympäristön hallinta, ilmapiirin luominen, palkitseminen, mentorointi / tukiverkko, unelma

Pelaajakeskustelut 4-6 x kaudessa, haasteen, ongelman tai puutteen tunnistaminen, kuunteleminen ja kysely, palautteen anto ja avoimen vuorovaikutuksella turvallisen ilmapiirin luominen.

PELUUTUS

3-4 kierto, valmentaja peluuttaa tilanteen mukaan.

PELAAJAVALINNAT

Valmennuspäällikkö, vastuuvalmentajat


A-juniorit

Tavoitteet:

Harrastejoukkueissa:

Harrastuksen jatkuminen, pelaamisesta ja harjoittelusta nauttiminen, liikunnallisten elämäntapojen juurruttaminen – elinikäinen jääkiekon ystävä. Mahdollisesti muiden jääkiekon piirissä tapahtuvan toiminnan herättäminen (tuomarointi, valmentaminen jne)

Edustusjoukkueissa:

 • Huippu-urheilijaksi kasvaminen
 • Oma ”pelaajaprofiilin” kehittäminen
 • 3-5 pelaajaa U18 MM-kisoissa
 • 2-4 ammattilaissopimusta / vuosi.
 • AAK 2-3 pelaajaa seuraavan kauden ASM joukkueeseen.

Harjoitusmäärät:

 • 4 x jääharjoitus, 3 x aamuharjoitus + 4 x oheisharjoitus / viikko
 • Kesällä 7-9 x fysiikkaharjoitus/viikko
 • Omatoiminen harjoitusjakso kesäkuun puolivälistä elokuun alkuun

Harjoittelun painopisteet:

Syöttäminen & maalinteko, pelitilanne ja pelitapa

TAPA TOIMIA

TYÖKALUT

TOIMINTA

BLUES-PELAAJA

Urheilullinen, Intohimoinen, Pelirohkea, Omatoiminen, Tavoitteellinen, avoin

Tavoitteiden asettelu, henkinen valmistautuminen, mielikuva, keskittyminen, unelma

Taustakyselyt, Vahvuuksien tunnistaminen, Tavoitteet > ihmisenä, urheilijana ja jääkiekkoilijana kasvuun, pelisuorituksen arviointi

BLUES-JOUKKUE

Sisukas, työteliäs, taisteleva, uhrautuvainen, yhteistyötaitoinen, ilmapiiriltään positiivinen

Säännöt, arvot, tapa ja tyyli toimia, team bulding tehtävät, otteluun valmistautumisrutiinit, unelma

Kokemusten, ajatusten ja tilanteiden arvioiminen yhdessä, Tavoitteiden selkeyttäminen ja määrittely urheilijalähtöisesti, joukkueen tavoite, kilpailut

BLUES-VALMENTAJA

Selkeä seuran linjan mukainen toimintasuunnitelma, säännöt, tapa ja tyyli toimia, johtoryhmän roolitus, mittarit ja tavoitteet urheilijana kasvuun.

Kausiraportti

Johtoryhmän roolitus, kehityskeskustelut, ympäristön hallinta, ilmapiirin luominen, palkitseminen, mentorointi / tukiverkko, unelma

Pelaajakeskustelut 4-6 x kaudessa, haasteen, ongelman tai puutteen tunnistaminen, kuunteleminen ja kysely, palautteen anto ja avoimen vuorovaikutuksella turvallisen ilmapiirin luominen.

PELUUTUS

4-kierto, valmentaja peluuttaa tilanteen mukaan.

PELAAJAVALINNAT

Valmennuspäällikkö, vastuuvalmentajat


Tukitoimet

Iltapäiväjäät

 • -3 krt viikossa
 • -C2-E2
 • -Painopisteet: Luistelutekniikka, lajitaidot ja peli
 • -Rytmitys 2 kertaa viikossa lajitaidot & luistelutekniikka ja 1 kertaa viikossa pelijää

Maalivahtijäät

 • -1 kerran viikossa ASM-CSM, 1 kerran viikossa C2-E2, 1 kerran viikossa F-G
 • -Liikkuminen, perustorjuntatekniikat ja pelitilanne pelaaminen (ASM-CSM)
 • -Jäät toimivat lisäjäinä pelaajien laukomis/maalinteko harjoittelussa

Aamuvalmennus yläkoulu / toinen aste

 • -D1 kerran viikossa, C2 2 kertaa viikossa, C1 2 kertaa viikossa
 • -Painopisteet: Luistelu, maalinteko, pelin opettaminen pienpelien kautta
 • -ASM-BSM 3 kertaa viikossa, yhteistyössä pääkaupunkiseudun urheiluakatemian (URHEA:n) kanssa

Talenttiakatemia

 • -Maajoukkuetason/ikäluokan (ASM & BSM) top 3 pelaajille oma pienryhmän jää- ja oheisharjoitus.
 • -Maajoukkuepelaajille lisäksi henkinen valmennus.
 • -Yhteistyö palaveri; seura, pelaaja, vanhemmat ja agentti.

Valmentajakoulutus

 • -Seura vastaa valmentajien koulutuspolusta, jokaisella valmentajalla on oltava ikäluokkaan sopiva koulutus (SJL koulutuspolku)
 • -Seura järjestää sisäistä valmentajakoulutusta (Valmentajaklubi)
 • -Seura velvoittaa valmentajan osallistumaan seuran järjestämiin valmentajakoulutuksiin

Kurinpito

 • -Seurassa on nollatoleranssi kiusaamiseen ja rasismiin
 • -Jokainen seuran pelaaja sitoutuu noudattamaan seuran ja joukkueen sääntöjä
 • -Kurinpito prosessi; 1) joukkueen sisällä (jojo, valmennus, vp ja asianomaiset),2) Jos joukkueen sisällä ei asiaan saada ratkaisua, siirtyy asia seuran toimiston käsiteltäväksi (Toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö ja asianomaiset), 3) Otteluissa tuomitut isot rangaistukset käsittelee Jääkiekkoliiton kurinpito, 4) Lain rikkomisen käsittelee viranomaiset


   
Lisää uutisia
Blues
«  Syyskuu   »
Kategoriat